AT
top of page

הובלה והרכבה

סקיניז - הכיסאות המתקפלים הדקים בעולם
 1. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה תיעשה על ידי החברה ו/או על ידי הספקים שעובדים עם החברה, המוצרים ימסרו לכתובת בישראל אותה הקליד הרוכש בעת ביצוע ההזמנה.
   

 2. מחיר עבור הובלת המוצר בלבד הינו 179 ₪ כולל מע"מ (אשקלון – חדרה). לאזורי חלוקה מרוחקים יותר ניתן לתאם עלויות מול שרות הלקוחות שלנו בטלפון: 073-7276912.
   

 3.  במידה ותשלום ההובלה אינו נכלל בסכום המוצר ("החבילה") יש לשלם את המחיר ישירות למוביל במועד האספקה.
   

 4.  זמן אספקה -  עד 10 ימי עסקים החל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיס האשראי של הרוכש (דהיינו ימים א' – ה', ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי שבתון השבתה וערבי זיכרון).
   

 5. דמי המשלוח הרשומים בדף המוצר אינם כוללים חיובים בגין הובלה חריגה (הובלה במנוף, היעדר מעלית, צורך במנוף עקב תנאים מיוחדים בכתובת הלקוח וכיו"ב) ו/או הרכבה. כל תוספת בגין הובלה חריגה תחול על הרוכש ותשולם על ידו ישירות לחברת ההובלה. 
  תוספת 50 ש"ח לכל קומה (החל מהקומה הראשונה). 
  *במידה ויש צורך במנוף בכדי לספק את המוצר לבית הלקוח, יש ליידע את המוביל לפני המשלוח.

   

 6. בעת אספקת המוצר, נדרשת נוכחותו וחתימתו של הלקוח, ושל בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר ותקינותו.
   

 7. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם ברוכש, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.
   

 8. בנסיבות של איחור בשל כוח עליון, כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו' ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות וכיוצא בזה, תיידע החברה את הרוכשים מיד עם היוודע דבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או לביטול העסקה והשבת כספם.
   

 9. במידה ויבחר הלקוח שלא לקבל את המוצר בעת המסירה בכתובתו. דמי ביטול הינם 179 ₪ כולל מע"מ (תשלום עבור ההובלה בלבד).

bottom of page