AT
top of page

אחריות

סקיניז - הכיסאות המתקפלים הדקים בעולם

SKINNYZ (סקיניז) ישראל מתחייבת לתקן כל פגם ברהיט או בחלק ממנו הנובע מפגם בחומר ו/או כתוצאה מתהליך ייצור לא תקין. החברה מתחייבת לבצע את התיקון הנדרש ו/או להחליף את המוצר/החלק לפי צורך וכפי שתקבע החברה ללא תמורה עבור העבודה ו/או החומרים הדרושים בכפוף לתנאי האחריות.


מלבד המקרים הבאים:

  1. במקרה שנעשה שימוש לא סביר במוצר, זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.

  2. כוח עליון שהתרחש לאחר מועד מסירת המוצר ללקוח.

  3. תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך.

  4. ההתקנה ו/או השימוש בוצעו שלא על פי הוראות היצרן ו/או תנאי השימוש.

 

האחריות תקפה לשנה (12 חודשים) החל ממועד האספקה לבית הלקוח.

החברה רשאית אך לא חייבת להמשיך לספק שירות ותיקונים בתשלום לאחר תום תקופת האחריות.

בכל עניין בנושא, ניתן ליצור קשר ע"י שליחה של: תמונת המוצר, חשבונית ואמצעי התשלום, ואנחנו נעשה כל מאמץ להבין נכונה את צרכיכם ולהעניק לכם מענה מתאים.

צור קשר

bottom of page